Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 3 november kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2020-05-05)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook            Lyrestads Kyrka

Siggaruds Bygdegård

   Upptäck  Lyrestad    

Organisationsnummer 802459-6895

Plusgiro 7368368

Postadress

Jan Bengtsson

Stora Grönehög

548 93 Lyrestad

Fakturaadress

Dag Gustavsson

Hovmanstorp 1

548 93 Lyrestad

Copyright: Lyrestads Samhällsförening