Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: Årsmöte 22 nov kl 18.30 på Hamnmagasinet

Protokoll årsmöte (2018-11-22)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook

   Upptäck  Lyrestad    

P9300026.JPG

Hembygdsmuseet är inrymt i Hamnmagasinet vid gästhamnen

Bottenvåningen som är vinterbonad inrymmer samlingssal med kaffeservering och försäljning, museum med rum, affär och telefonsamling. Andra våningen och vindsvåningen inrymmer alla slag av redskap, verktyg och föremål från alla i bygden verksamma yrken, hantverk och bomiljöer.

Läs mer här ...

Copyright: Lyrestads Samhällsförening