Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 5 mars kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2019-01-08)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook

   Upptäck  Lyrestad    

Midsommarafton

Firas vid Norrkvarn (arr Böckersboda Byalag)

  • Kl 11 Midsommarstången kläs (medtag gärna blommor)
  • Kl 14 Resnining av midsommarstången
  • Dans och lekar runt majstången
  • Kl 14.45 Byakamp
  • Lotterier
  • Dans på bryggan (kväll)                           

Copyright: Lyrestads Samhällsförening