Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 8 maj kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2018-03-06)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad     

   Upptäck  Lyrestad    

Skötsellista blommor / städning i Lyrestad v 22-39, 2017

Lyrestads Samhällsförening ansvarar för skötsel av planterade blommor samt städning av området mellan broarna vid hamnplan, dragvägen och beachvolleyplan.

Här ingår att plocka skräp, vattna blommor, ta bort ogräs och vissna blommor.

Urnorna på andra sidan kanalbron och blommorna vid macken ingår också.

Vid vattning vid macken finns vattentank och kannor bakom buskarna vid 10:e magasinet.

                               

För blommorna vid järnvägsövergången ansvarar Mattias och Maria Sehlstedt hela sommaren.

Utrustning: Vattenkannor och hink finns upphängda bakom anslagstavlan vid hamnmagasinet.

För blommorna vid minigolfen ansvarar IF Weimer Lyrestad hela sommaren.

Du ansvarar för skötseln måndag till söndag ”din” vecka.

Det kan vara bra att påminna den som har ansvar veckan efter dig.

OBS! Vid eventuellt förhinder, ordnar du själv med en ersättare.

Ansvariga:

Vecka 22-23 May Magnusson          070 362 91 24

Vecka 24 Josef Sabel                      073 366 40 37

Vecka 25 Per Gustavsson                0501-505 67

Vecka 26 Göran Davidsson              0501-506 50

Vecka 27 Tove Bergersen               0501-506 07

Vecka 28 Yvonne Forsberg             072 195 86 95

Vecka 29 Bengt-Ove Wallenstein    0501-192 60

Vecka 30 Jan Bengtsson                0501-520 93

Vecka 31 Ulla Rylander                   0501-505 27

Vecka 32 Tommy Andersson           073 689 40 97

Vecka 33 Nils Ceder                        070 642 61 84

Vecka 34 Per Larsson                     0501-506 03

Vecka 35 Elvi Widén                       0501-504 49

Vecka 36 Mats Tropp                      0501 504 01

Vecka 37 Irene Brånn Fransson     070 563 25 43

Vecka 38 Camilla Gibson                 070 261 46 47

Vecka 39 Björn Jannborg               0501-501 06

Du kan också ladda ner och skriva ut listan (pdf)

Copyright: Lyrestads Samhällsförening