Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 5 maj kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2020-03-03)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook            Lyrestads Kyrka

Siggaruds Bygdegård

   Upptäck  Lyrestad    

 

Skötsellista blommor / städning i Lyrestad v 22-39, 2019

 

Lyrestads Samhällsförening ansvarar för skötsel av planterade blommor samt städning av området

mellan broarna vid hamnplan på sidor om kanalen.

Här ingår att plocka skräp, vattna blommor, ta bort ogräs och vissna blommor.

Urnorna på andra sidan kanalbron och blommorna vid macken ingår också.

Vid vattning vid macken finns vattentank och kannor bakom buskarna vid 10:e magasinet.

Utrustning: Vattenkannor och hink finns upphängda bakom anslagstavlan vid hamnmagasinet.

För blommorna vid minigolfen ansvarar IF Weimer Lyrestad hela sommaren.

Du ansvarar för skötseln måndag till söndag ”din” vecka.

Det kan vara bra att påminna den som har ansvar veckan efter dig.

OBS! Vid eventuellt förhinder, ordnar du själv med en ersättare.

 

Ansvariga:

Ø Vecka 22-23 Mats Tropp................. 0501 504 01

Ø Vecka 24      Mats Tropp................. 0501 504 01

Ø Vecka 25 Per Gustavsson...............0501-505 67

Ø Vecka 26 Göran Davidsson.............0501-506 50

Ø Vecka 27 Jan-Eric Eriksson............070 811 49 35

Ø Vecka 28 Jerry Wikström................ 073 350 40 78

Ø Vecka 29 Bengt-Ove Wallenstein....070 154 41 48

Ø Vecka 30 Jan Bengtsson................. 0501-520 93

Ø Vecka 31 Josef Sabel...................... 073 366 40 37

Ø Vecka 32 Tommy Andersson........... 073 689 40 97

Ø Vecka 33 Marianne Ceder...............  070 642 61 84

Ø Vecka 34 Per Larsson......................  070 683 94 53

Ø Vecka 35 Kjell Edström...................   072 732 35 08

Ø Vecka 36Olle Karlsson..................... 073 500 25 36

Ø Vecka 37 Josef Sabel........................ 073 366 40 37

Ø Vecka 38 Camilla Gibson................   070 261 46 47

Ø Vecka 39 Björn Jannborg................  0501-501 06

 



Copyright: Lyrestads Samhällsförening