Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 7 juli kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2020-05-05)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad   

  

Lyrestad på Facebook            Lyrestads Kyrka

Siggaruds Bygdegård

   Upptäck  Lyrestad    

 

Skötsellista blommor / städning i Lyrestad v 23-38, 2020

 

Lyrestads Samhällsförening ansvarar för skötsel av planterade blommor samt städning av området

mellan broarna vid hamnplan på sidor om kanalen.

Här ingår att plocka skräp, vattna blommor, ta bort ogräs och vissna blommor.

Urnorna på andra sidan kanalbron och blommorna vid macken ingår också.

Vid vattning vid macken finns vattentank och kannor bakom buskarna vid 10:e magasinet.

Utrustning: Vattenkannor och hink finns upphängda bakom anslagstavlan vid hamnmagasinet.

För blommorna vid minigolfen ansvarar IF Weimer Lyrestad hela sommaren.

Du ansvarar för skötseln måndag till söndag ”din” vecka.

Det kan vara bra att påminna den som har ansvar veckan efter dig.

OBS! Vid eventuellt förhinder, ordnar du själv med en ersättare.

 

Ansvariga:



Copyright: Lyrestads Samhällsförening