Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 6 mars kl 18.30 på Åsgården

Protokoll styrelsemöte (2018-01-09)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad     

   Upptäck  Lyrestad    

Lyrestads Samhällsförening arbetar för att det ska vara bra och trivsamt att bo i Lyrestad.

Föreningen bearbetar politiker och myndigheter för säkrare trafik, god samhällsservice mm.

Alla som bor i Lyrestad är automatiskt medlemmar i föreningen.

Föreningen tar inte ut någon avgift och ställer inga krav på medlemmarna, men vill naturligtvis gärna att ni deltar i föreningens aktiviteter.

Samhällsföreningen arrangerar årligen ett antal återkommande aktiviteter.

Föreningen sköter blomsterplanteringar invid kanalen och städar mellan broarna.

Allt arbete i föreningen är ideellt. Inkomsterna kommer i huvudsak från sponsorer och ev överskott från Lyrestadsdagen.

Copyright: Lyrestads Samhällsförening