Lyrestads Samhällsförening

Nästa möte: 9 jan kl 18.30 på Åsgården

Protokoll årsmöte (2017-11-15)

Hembygdsföreningen                      IF Weimer/Lyrestad     

   Upptäck  Lyrestad    

Tomtetåget

En årlig tradition sista söndagen före julafton.

Kom och gå med i tåget. Gammal som ung.

Tomtetåget startar kl 17

Ny plats: Start vid hamnmagasinet.

Samling kl 16.45

Vi hoppas på ett stort tåg.

Vid återkomsten, serveras varm korv och festis till deltagarna.

Alla hjärtligt välkomna!

Copyright: Lyrestads Samhällsförening